صحبت های آقای دکتر در اتاق عمل و جراحی بینی گوشتی ویدئو بعد از جراحی
قبل و بعد از جراحی بینی مراجعه کننده عزیز و رفع نواقص بینی    
جراحی زیبایی بینی و رفع مشکل افتادگی بینی و مشکل تنفسی بسیار شدید که با جراحی برطرف شد.
در اتاق عمل قبل و بعد عمل بینی بیمار را ملاحظه می فرمایید.
نظر مراجعه کننده عزیز در مورد جراحی بینی که انجام داده اند می بنیم.
نظر مراجعه کننده عزیز ما یک سال و نیم پس از جراحی بینی می بنیم. همانطور که ملاحظه می نمایید تصاویر قبل از عمل هم در ویدئو نمایش داده شده […]
یکی از عوامل دخیل در زیبایی صورت و بالاخص نیمرخ صورت، چانه زیبای بیمار است، که در این بیمار علاوه بر برداشتن قوز بینی و بالابردن و اصلاح افتاده گی […]
در اینجا با دکتر حسین علی شریفیان همراه هستیم تا از زبان ایشان تاریخچه عمل زیبایی بینی در ایران باشیم.