آدرس مطب تقاطع شریعتی و بهشتی ابتدای بهشتی جنب ایستگاه مترو قدوسی پلاک 19 طبقه سوم
یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 تا 20
شماره منشی: 09375351819
02188505445 - 02188767192
جراحی زیبایی بینی با پوست ضخیم اگرچه جراحی زیبایی بینی با دستکاری برروی استخوان وغضروف انجام میشود,ولی کیفیت وضخامت پوست یک تأثیرویژه ای برروی نتیجه عمل وتکنیک جراحی دارد. جهت دسترسی به غضروف و استخوان وبرای شکل دادن و تراشیدن آنها,پوست بینی رابلند می کنیم,ووقتی عمل جراحی تمام شد,پوست بینی را برروی بینی برمیگردانیم تا خودش را با شکل تغییریافته جدید تطبیق دهد. ضخامت پوست تعیین کننده است که این پوست با چه سرعتی منقبض می شودوخودش را با ساختمان جدید مطابقت می دهد. پوستهای نازک تمایل دارند که سریعتر […]
رینوپلاستی : جراحی زیبایی بینی نگاه اجمالی : جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی، جراحی است که شکل بینی را تغییر می دهد. انگیزه جراحی زیبایی بینی، تغییر در ظاهر بینی یا بهبود راه تنفسی و یا هر دوی این ها میباشد. اگر از بالا به پایین بینی را به سه قسمت تقسیم کنیم، قسمت بالایی بینی استخوانی و دو قسمت میانی و پایینی بینی غضروفی می باشد. رینوپلاستی تغییر در قسمت استخوانی، غضروفی، پوست و یا هر سه اینها می باشد. درباره اینکه آیا جراحی زیبایی بینی برای شما مفید […]