یکی از عوامل دخیل در زیبایی صورت و بالاخص نیمرخ صورت، چانه زیبای بیمار است، که در این بیمار علاوه بر برداشتن قوز بینی و بالابردن و اصلاح افتاده گی […]
در اینجا با دکتر حسین علی شریفیان همراه هستیم تا از زبان ایشان تاریخچه عمل زیبایی بینی در ایران باشیم.